Pressmeddelande

 

Pressmeddelande, Lindholmen, Lidköping 10 december 2020

Tack kungen!
– Tack Kungen, tack Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur! Det betyder mycket att stiftelsens sakkunniga ser Lindholmens betjäntflygel på Kålland som en viktig del av svensk kultur!
Det säger Christina Leuhusen Nilson-Dag, ordförande i den ideella förening som de sju delägarna till Lindholmens gård bildat för att samla in pengar för att rädda det gamla barockslottets betjäntflygel från 1720 som hotar att rasa samman, och som av Länsstyrelsens expert beskrivs som ”en unik tidskapsel som måste räddas”.

NLT berättade i oktober om ägarnas kamp mot klockan med att samla in de pengar som krävs för att man ska kunna säkra byggnaden – och en viktig återstående del av berättelsen om Lindholmens en gång stolta historia.
Efter NLT:s artikel i oktober i år har den ideella föreningen för bevarande av betjäntflygeln fått ett antal stödmedlemmar och bidrag från privatpersoner. Med anslaget från Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur på 150 000 kronor har man nu lyckats samla in ca 200 000 kronor.

– Vi måste få tiodubbla vår andel för att Länsstyrelsen ska bidra med lika mycket och ge klartecken för arbetet att rädda flygeln, säger en glad men samtidigt bekymrad Christina Leuhusen Nilson-Dag. Länsstyrelsens oberoende utredare Martin Lindholm beräknar den sammanlagda kostnaden till drygt tio miljoner. Eftersom läget är akut vill vi påbörja den första nödvändiga etappen att säkra grunden under 2021. Förhoppningsvis finns det fler personer, institutioner, företag, föreningar med mera som vill bidra till att rädda ett unikt kulturarv i lidköpingsbygden. Varför inte som julgåva?

Den glada nyheten om ett första större bidrag kom i ett brev som en av gårdens delägare, Per Lindström, fick i tisdags (8/12). Det är undertecknat av Gustaf VI Adolfs sonson, vår nuvarande konung Carl XVI Gustaf.
Brevet med kungens namnteckning är daterat ”Kungl. Slottet 26 november 2020”: ”Härmed har Jag att meddela att Jag ur fonden tilldela Eder anslag å 150 000 kronor såsom bidrag till restaureringen av Lindholmens betjäntflygel.”
Stiftelsens sekreterare Lars Engwall förklarar i ett medföljande brev att beslutet fattades av kungen efter beredning av stiftelsens sakkunniga.

– Bidraget känns som en tidig julklapp detta pandemiår, säger Per Lindström som är föreningens sekreterare och författare till den rykande färska boken Lindholmens betjäntflygel, som det lite bortglömda slottet på Kålland – från 1400-talet och Ture Jönsson Tre Rosors tid till våra dagar, om Carl von Linnés besök 1746 och om det stolta barockslottet som ödelades i en brand 1792.

För mer information kontakta Christina Leuhusen Nilson-Dag, christina.nilsondag@outlook.com, 070 738 83 06.
Se även www.lindholmensgard.se