Se bilderna fotade av Malte Danielsson som togs till reportaget om flygen i sommarnumret av Antik och Auktion

Läs mer

Uppstartsmöte i November 2023 tillsammans med Västergötlands Museum inför stundade renovering som kommer ske under 2024 - 2025. 

Läs mer.

Alla medlemma inbjuds till medlemsträff med visning söndag 14 juli kl 14:00.  Boka in!

Läs mer.

Under 2024-2025 kommer även Lindholmens ruin att renoveras under ledning av Robin Gullbrandson på Västergötlands Museum. Därför kommer det bli begränsat tillträde till Lindholmen till dess renoveringen är klar.

Läs mer.

Genom att bli stödmedlem och betala 100 kr/år, bidrar du till bevarandet av betjäntflygeln på Lindholmen.

Läs mer.

Tack Kungen!
Föreningen har fått ett anslag från Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.

Läs hela pressmeddelandet här

BAKGRUND

I maj 2020 bildades en förening med målet att rädda byggnaden enligt vad som sägs i utredningen av experten Martin Lindholm. Länsstyrelsen har lovat att stödja oss ekonomiskt i paritet med vad vi lyckas samla in. Syftet är att säkra fortlevandet av betjäntflygeln som kan sprida kunskap om denna unika kulturhistoriska miljö.