Under sommaren 2023 visar Läckö en liten fotoutställning om räddningsarbetet av Betjäntflygeln på Lindholmen.

Läs mer

Köp boken "Lindholmens betjäntflygel - Nu som då som alltid" och hjälp till att bevara nyggnaden.

Läs mer

Barockslottet Lindholmen och dess flyglar, läs mer om dess intressanta historia.

Läs mer

Under juli till augusti 2021 görs mätningar av grunden under ledning av projektledare och experten Martin Lindholm.

Vad händer hösten 2023?

 

Pressmeddelande:

Tack Kungen!
Föreningen har fått ett anslag från Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.

Läs hela pressmeddelandet här

BAKGRUND

I maj 2020 bildades en förening med målet att rädda byggnaden enligt vad som sägs i utredningen av experten Martin Lindholm. Länsstyrelsen har lovat att stödja oss ekonomiskt i paritet med vad vi lyckas samla in. Syftet är att säkra fortlevandet av betjäntflygeln som kan sprida kunskap om denna unika kulturhistoriska miljö.