Under juli till augusti 2021 görs mätningar av grunden under ledning av projektledare och experten Martin Lindholm.

Informationskväll 8/6 2022 om vad som händer med Betjäntflygeln på Lindholmen i Strö?

 

Pressmeddelande:

Tack Kungen!
Föreningen har fått ett anslag från Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.

Läs hela pressmeddelandet här

Köp boken "Lindholmens betjäntflygel - Nu som då som alltid" och hjälp till att bevara nyggnaden.

Läs mer

Barockslottet Lindholmen och dess flyglar, läs mer om dess intressanta historia.

Läs mer

Som medlem i "Föreningen för bevarandet av Lindholmens betjäntflygel" får du...

Läs mer

BAKGRUND

I maj 2020 bildades en förening med målet att rädda byggnaden enligt vad som sägs i utredningen av experten Martin Lindholm. Länsstyrelsen har lovat att stödja oss ekonomiskt i paritet med vad vi lyckas samla in. Syftet är att säkra fortlevandet av betjäntflygeln som kan den sprida kunskap om denna unika kulturhistoriska miljö.