Köp boken "Lindholmens betjäntflygel - Nu som då som alltid" och hjälp till att bevara nyggnaden.

Läs mer

Under 2024 kommer även Lindholmens ruin att renoveras under ledning av Robin Gullbrandson på Västergötlands Museum. Därför kommer det bli begränsat tillträde till Lindholmen till dess renoveringen är klar.

Alla medlemma inbjuds till medlemsträff med visning söndag 14 juli kl 14:00. Mer information kommer.  Boka in!

Pressmeddelande:

Tack Kungen!
Föreningen har fått ett anslag från Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.

Läs hela pressmeddelandet här

BAKGRUND

I maj 2020 bildades en förening med målet att rädda byggnaden enligt vad som sägs i utredningen av experten Martin Lindholm. Länsstyrelsen har lovat att stödja oss ekonomiskt i paritet med vad vi lyckas samla in. Syftet är att säkra fortlevandet av betjäntflygeln som kan sprida kunskap om denna unika kulturhistoriska miljö.