Historia

 

”Sannerligen ingen främling skulle sig någonsin föreställa sådan härlighet i Westgöta land, som detta ej shelf set”. Ur Carl von Linnés Westgötaresa, om Lindholmen.

Betjäntflygeln är en av två flyglar som stod färdiga 1720 och ramade in det stolta barockslottet. Den skulle ge tak över huvudet åt delar av betjäningen. Då ägdes slottet av Magnus Julius de la Gardie. Men flygeln blev aldrig riktigt färdigställd. Byggmästare var Håkan Eliander, som även byggde Stola säteri. 

Den som ursprungligen lät bebygga Lindholmen som sätesgård redan 1516, var Ture Jönsson Tre Rosor. Bengt Gabrielsson Oxenstierna förvandlade borgen senare till ett barockslott och Magnus Julius De la Gardie lät uppföra flyglarna.

Själva slottet brann 1792 och kvar finns endast en ruin. Men de två flyglarna finns kvar.

Betjäntflygeln är ett långsträckt tvåplanshus uppfört 1719-21.  Ursprungligt skiffertak, putsad fasad och sockel av natursten.

”Flygeln är enligt oss*) väl värd att bevara. Den uppfyller ett flertal olika kategorier för kulturhistoriskt värde. Som kunskapsvärde är byggnaden betydelsefull för att den berättar om en svunnen tid, både på gott och ont. ……en intressant och estetisk utformad byggnad. I trakten finns några byggnader från högreståndsmiljö som har blivit byggnadsminnesmärkta. Vi kan här nämna Stola, Villa Giacomina och Läckö. Alla är de huvudbyggnader. Lindholmens betjäntflygel tillhör högreståndsmiljö men den är inte byggd för detta stånd, utan för arbetare. Det är idag inte brukligt att riva herrgårdar och slott. Däremot har det under förra seklet rivits flygelbyggnader….” Ur Projektarbete vid Inst. För kulturvård Göteborgs Universitet, 1993:14, av *)Rebecka Myrén, Katarina Ohlsson och Helena Åkerberg.

Betjäntflygeln var under en tid arrendatorbostad, samt sommarbostad åt ägarna. Den användes även som sädesmagasin.  

Sedan snart 100 år står den oanvänd. I väntan på en renovering.

 

Lindholmens gård har en intressant historia. Se boken, framför allt sidorna 67-72.
Boken kan beställas här

 

 

Lindholmen den bortglömda slottsruinen, läs Robin Gullbrandssons intressanta artikel,  ur tidskriften Föreningen för Västgötalitteratur. Sid 3-5.
Klicka här för att komma till artikeln.

www.vastergotlands-fornminnesforening.se

Fornminnesföreninges vårutflykt 21 april till Lindholmen. Skrålla ned under fliken Aktuellt så hittar du.