Pressmeddelande med mera…

Nytt bidrag från Konung Gustav VI Adolfs kulturfond, 2021. Läs hela pressmeddelandet här

Bidrag från Grevillis Fond 2022

Alla medlemmar och boende i Strö, hälsas välkomna till en informationskväll, den 8 juni kl 17:30 till Betjäntflygeln på Lindholmens gård i Strö. Läs mer här!

Anslag från Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, 10/12 2020

NLT, Nya Lidköpingstidningen har gjort artiklar under 2021 om vårt räddningsarbete.

P4 Skaraborg och sänt direkt den 14 september 2021 och intervjuat oss delägare om arbetet och hela den intressanta historien kring Lindholmens slott, med badhus, park och flygel.

Hela Länsstyrelsen i Västra Götalands personal på kulturförvaltningsenheten besökte Lindholmen den 14 september, läs rapporten om besöket här

Bidrag från Grevillis fond 2022 och 2023.

Bidrag från Lawskis fond 2023.

Betjäntflygeln flyttar in till Läckö!

Under sommaren 2023 visade Läckö en liten fotoutställning om räddningsarbetet av Betjäntflygeln på Lindholmen.

Här visades bilder från Lindholmen, där de mäktiga riksråden Ture Jönsson Tre Rosor,  Bengt Oxenstierna och många andra betydelsefulla svenska personer bodde. Hit kom Carl von Linné, världsberömd botaniker, midsommarafton 1745 för att besöka tre ställen på Kållandsö; Läckö Slott, Stola Herrgård och Lindholmens slott. Då var slottet övergivet, men det som fascinerade Linné mest var det fantastiska badhuset. Kanske Sveriges första SPA?
I utställningen fanns en bild av hur man med hjälp av AI kan få en bildidé om hur det kan ha sett ut. Bilden är producerad av Ai-konstnären Karin Hamberg Sten.

Men idag är det Betjäntflygeln som står som vittne för den storslagna  barockanläggning som Lindholmens slott en gång var.

Utställningen är också ett rop på hjälp – Föreningen för bevarandet av Lindholmens betjäntflygel behöver hjälp med finansieringen. 

Föreningen för bevarandet av Lindholmens Betjäntflygel vill här framföra ett stort tack till Läcköstiftelsen för möjligheten att berätta om Lindholmens Betjäntflygel och föreningens arbete med att bevara den.

Tack!

Badhuset vid Lindholmen

I utställningen finns en bild av hur en Ai tror att det kan ha sett ut. Bilden är producerad av Ai-konstnären Karin Hamberg Sten.

Grundexpert

Under hösten 2023 färdigställdes arbetet med en helt ny grund under hela flygeln

Uppstartmöte med Västergötlands Museum

Lindholmens slottsruin, som Västergötlands Museum äger och förvaltar har också erhållit bidrag av Lawskis fond för att bevara ruinen och lyfta fram den så den blir mer förståelig. Projektledare för detta är Robin Gullbrandsson, 1:e antikvarie på Västergötlands Museum. Konserveringsarbetet påbörjas våren 2024 och avslutas 2025. Bilderna är från ett uppstartsmöte på Lindholmen i november 2023.

I November 2023 genomfördes en inspektion av den avslutade grundförstärkningen i Betjäntsflygeln, med bland andra Ann-Katrin Larsson från Länsstyrelsen, Martin Lindholm antikvarie samt Johan Tenhäll från Grundia.

Filmer