Kontakt

Styrelse och delägare i Föreningen för bevarande av Lindholmens betjäntflygel
Christina Leuhusen Nilson-Dag, Per Lindström, Margareta de Goys, Lars Nilson-Dag, Monica Frykfeldt, Eric Frykfeldt och Christian Söderholm.

Adress:
Föreningen för bevarande av Lindholmens betjäntflygeln
Lindholmen
Strö
531 98 Lidköping

Kontaktpersoner:
Christina Leuhusen Nilson-Dag
christina.nilsondag@outlook.com
070-7388306

Per Lindström
bildochmedia@telia.com
046-14 20 89

Margareta de Goys
margareta.degoys@gmail.com
070-367 1222

Revisor är Kjell Fredriksson