Vad händer hösten 2023?

Nytt golv

I höst kommer resterande golv genomgå omfattande grundförstärkning.
Detta innebär att hela bottenvåningens grundplatta kommer vara färdigrenoverad.
Arbetet leds av Martin Lindholm Restaurering och utförs främst av Grundia.