Om föreningen

Om föreningen   Föreningen för bevarande av Lindholmens betjäntflygel Föreningens ändamål är att bevara Lindholmens betjäntflygel. Dels genom att samla in pengar till dess bevarande och dels genom att väcka intresse och insikt om flygelns unika kulturhistoriska värde. Föreningen vill också verka för att bevarandet sker i enlighet med beprövad kunskap och i dialog med expertis. Läs stadgarna här Den … Fortsätt läsa Om föreningen